Coronavirus 

update: 15-12-2020

Tijdens deze ‘harde’ lockdown zal de praktijk geopend blijven voor alle vormen van mondzorg. U bent dus gewoon welkom bij ons. Patiënten die twijfelen over hun bezoek kunnen daarover informatie vinden op Allesoverhetgebit.nl.

update: 01-08-2020

In verband met de huidige Corona richtlijnen en de gestegen prijzen voor beschermingsmateriaal heeft de NZA besloten dat de meerkosten deels doorgerekend zullen worden aan patiënten en verzekeraars. Daarom zal vanaf 1 aug 2020 er op uw nota een extra code zichtbaar zijn. Het betreft code C88: Toeslag extra kosten SARS-CoV-2. kosten zijn  4,36 euro. Deze code zal per patiënt maximaal 1x per dag berekend worden.

update: 26-04-2020

We hebben na uitgebreid overleg en op advies van het ANT, RIVM en IGJ er voor gekozen om voor reguliere mondzorg zoveel mogelijk te hervatten. Echter kunnen we alleen mensen toe laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Hiervoor stellen de u de volgende onderstaande vragen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?

Indien u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij om nog geen afspraken te maken of om uw reeds gemaakte afspraak kosteloos te annuleren.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Kom niet te vroeg, dus kom op de afgesproken tijd.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Indien alle stoelen in de wachtruimte bezet zijn verzoeken we u buiten te wachten tot er weer 1 beschikbaar is.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

update: 06-04-2020

Helaas zullen we onze sluiting moeten verlengen. Alle niet spoed gerelateerde behandelingen zullen tot na Pasen (13 april 2020) uitgesteld worden. Indien u een afspraak heeft zullen we contact met u opnemen en de afspraken verzetten. Mocht u klachten hebben kunt u contact op nemen met de praktijk en zullen we samen kijken wat we voor u kunnen doen.

 

update: 16-03-2020 11.05

Per heden zien we ons genoodzaakt de praktijk voor reguliere behandelingen te sluiten. Dit zal zeker tot 6 april 2020 duren. Mensen met klachten kunnen nog wel voor behandeling komen. Dagelijks zal er iemand in de praktijk aanwezig zijn om u telefonisch te woord te kunnen staan en eventuele spoedafspraken in te plannen. We wensen een ieder veel sterkte in deze tijd. Pas goed op uzelf en elkaar.

 

update: 13-03-2020 19.10

Wij kunnen ons voorstellen dat u bezorgd bent omtrent de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daarom willen wij u informeren dat wij het beleid en richtlijnen van de officiële instanties (RIVM, ANT) volgen.

Dit betekent dat alle reguliere behandeling komen te vervallen.

In verband met uw veiligheid en dat van anderen geven wij u bij het welkom en afscheid uit voorzorg momenteel geen hand.

Wanneer u last heeft van koorts en luchtwegklachten verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak te verzetten en raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts. Wij behandelen u graag op een ander moment als u zich beter voelt. U kunt in dat geval uw huidige afspraak kosteloos annuleren.

Wij besteden extra aandacht aan het schoonhouden van de openbare ruimten.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onderstaande websites van de officiële instanties:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.nhg.org/veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirus