Klachten

Bespreek het probleem, en/of uw teleurstelling altijd eerst met uw tandarts. Dit kan mondeling in een apart (gratis) consult en/of telefonisch of per email. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om de klacht met u op te lossen.

Klacht indienen 

De tandarts en de mondhygiëniste hebben ieder een eigen klachten regeling.

Mocht u er desondanks niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) terecht. Heerschop tandartsen is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. De KNMT legt u graag uit wat ze voor u kunnen betekenen Klachtenregeling KNMT

Mocht u er met uw mondhygiëniste hierna toch niet uitkomen, dan kunt u zich tot de NVM wenden. Dit doet u door het NVM klachtformulier in te vullen op de site van het NVM of contact opnemen met het secretariaat van de NVM Klachtencommissie.
tel.  030 - 6571013.