Disclaimer

Algemeen

De gegevens op de websites van Heerschop tandartsen zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Heerschop tandartsen. Heerschop tandartsen spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de websites rust een auteursrecht van Heerschop tandartsen. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Heerschop tandartsen liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Heerschop tandartsen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico als u deze hyperlinks gebruikt.

Privacystatement

Heerschop tandartsen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie of inschrijving. zie ook de privacystatement

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van de Heerschop tandartsen is voor uw eigen rekening en risico. Heerschop tandartsen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandheelkundige adviezen te geven en vervangt in geen geval een medisch consult.

Toegang

Heerschop tandartsen behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.